Cookies och personuppgiftslagen (PUL)

COOKIES
Sällskapet Sanningssökarna har ingen egen server utan hyr in sig. Enligt uppgift från Internetleverantören använder den här webplatsen så kallade sessionscookies.

REGISTRERING AV IP-ADRESSER
Vid besök på föreningens hemsida via någon av föreningens adresser (www.sanningssokarna.com) sker automatisk registrering av tiden för besöket, webläsare, IP-adress för mätning av besöksfrekvens.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.
En cookie är en liten textfil som webplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används till exempel för att underlätta eller möjliggöra besökarens användning av webplatsen eller för att skapa ett underlag för att kunna skicka anpassad reklam till den aktuella adressen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida.
Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webläsares (Internet Explorer, Netscape med flera) säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies kan medföra att vissa websidan inte fungerar helt som utgivaren avsett. Under inställningar kan du även ta bort de cookies som för tillfället finns lagrade i din dator.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som du lämnar i samband med att du blir medlem eller som lämnas i annat sammanhang till föreningen används av Sällskapet Sanningsökarna för administration av verksamheten, t.ex. utskick.
Vissa uppgifter, såsom namn och uppdrag inom föreningen, måste få läggas ut på hemsidan för de personer som är förtroendevalda/aktiva inom föreningen samt uppgifter som står i föreningens protokoll. Likaså namn på medier, föredragshållare, kursledare etcetera i marknadsföringen av sällskapets verksamheter.
Personuppgifterna lämnas i övrigt inte ut och massutskick från annan part eller för annan parts verksamhet via Sällskapet Sanningsökarnas register, per post, e-post eller på annat sätt, är för närvarande inte tillåtet.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som finns hos Sanningsökarna kan du begära detta skriftligt via personuppgiftsansvarig@sanningssokarna.se.
Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.