Medlemskap

förtroendevalda, adresser, telefonnr. mm.

Medlemskap

Medlemskap beviljas den som respekterar och stödjer föreningens syften och följer dess stadgar.
Medlemsavgiften är 250 kronor per kalenderår.
Medlemsavgiften betalas kontant vid kassan i samband med möten.
Medlemskap i Sällskapet Sanningssökarna berättigar till medlemspris gällande storseanser hos Stockholms Spiritualistiska Förening och Öppna spiritualister.

Förtroendevalda

2015.
Ingen styrelse är för närvarande vald.
Verksamheten leds av en arbetsgrupp.

Adress, tfn, m.m.


Postadress: Sanningssökarna
Box 373
10127 Stockholm.
Seanserna äger rum i Tempelriddarordens lokaler,
Kammakargatan 56,
Stockholm
E-POST:
sanningssokarna@gmail.com

Det går inte att nå Sällskapet Sanningssökarna via något av Tempelriddarordens telefonnummer!
HEMSIDA:
www.sanningssokarna.com
Sanningssökarna är en idéell förening.