Medlemskap

förtroendevalda, adresser, telefonnr. mm.

Medlemskap

Medlemskap beviljas den som respekterar och stödjer föreningens syften och följer dess stadgar.
Medlemsavgiften är 250 kronor per kalenderår.
Medlemsavgiften betalas kontant vid kassan i samband med möten.
Medlemskap i Sällskapet Sanningssökarna berättigar till medlemspris gällande storseanser hos Stockholms Spiritualistiska Förening och Öppna spiritualister.

Adress:

E-POST:
sanningssokarna@gmail.com

Det går inte att nå Sällskapet Sanningssökarna via något av Tempelriddarordens telefonnummer!
HEMSIDA:
www.sanningssokarna.com
Sanningssökarna är en idéell förening.