Medlemsinformation


HJÄLP ÖNSKAS - vid våra verksamhetsdagar!
Sällskapets storseanser hålls i lokaler där även annan verksamhet sker, vilket innebär att lokalen inför seansen behöver iordningsställas för detta ändamål och efter seansen sedan återställas i sitt forna skick.
Till dessa göromål samt till dem som hör till "fikastunden" i anslutning till söndagsseanserna, tas tacksamt hjälp emot av de av våra medlemmar som kan tänka sig den uppgiften.
Den som anmäler sitt intresse för ovan sätts in på ett schema för seansassistenter och arbetsinsatsen gäller från kl 12.00 till kl 17.00 de söndagar som man står uppsatt på scemat.
Seansassistenter deltar givetvis utan kostnad vid de storseanser där man står uppsatt på schemat.
År du intresserad - Välkommen att höra av dig till. sanningssokarna@gmail.com