Om Storseanser


För privatkonsultationer: se sidorubrik: Privatsittningar.
ADRESS:
Seanserna äger rum i Tempelriddarordens lokaler:
Kammakargatan 56 i Stockholm.
ENTRÉ:
Portarna öppnar för insläpp 45 min innan seanser och föredrag.
INTRÄDESAVGIFT: Medlemmar i Sällskapet Sanningssökarna: 100 kr
Icke medlemmar: 150 kr
Elevseanser/träningsseanser: 50 kr
Medlemsskap: kan om så önskas erhållas på plats
Obs! Det går inte att nå Sällskapet Sanningssökarna via något av Tempelriddarordens telefoner.

När ytterdörrarna har stängts och deltagarna intagit sina platser inleder representant för sällskapet seansen med en kort introduktion - följt av spiritualistisk ljuständning:
- Ett ljus tänds för Sanningen, ett ljus tänds för Kärleken, ett ljus tänds för Renheten, - det fjärde ljuset tänds för Troheten, till Sanningen, Kärleken och Renheten.
Själva seansen börjar sedan kl 14.00, inledd på sätt som mediumet väljer att inleda den på.
Seansen pågår i ca 1 - 1 1/2 timme/timmar.
Ibland följer efter seansen en stund med möjlighet till frågor/Obs! här gällande frågor av allmän karaktär.
Mediumet avslutar så seansen på eget valt sätt varefter representant för Sällskapet avslutar stunden genom att tacka mediumet, seansdeltagarna samt dem som förmedlat sig ifrån andevärlden och därefter släcka de fyra ljusen.
På söndagar välkomnas ni efter seansen till kaffebordet !

Kl. 16.30 är det dags för personalen att börja att återställa lokalen som är hyrd fram till kl 17 00.