Välkommen till Sanningssökarna!Storseanser 2023


Obs, nyinsatt seans!
Söndag 29/1 kl. 13.30 - 16.00 Storseans.
Medier:
Nina Nymark
Yvonne Whittingham
Lena Lindström
Spirtit artist:
Berit Nilsson.
( med reservation för ökande coronasmitta i samhället)
Under de närmaste seanserna kommer vi ej ha kaffeservering, p.g.a. smittoriskerna.

Söndag 2/4 kl. 14.00 Storseans.
Söndag 7/5 kl. 14.00 Storseans.
Söndag 8/10 kl. 14.00 Storseans.
Söndag 26/11 kl. 14.00 Storseans.


För privatkonsultationer: se sidorubrik: Privatsittningar.
Samtliga söndagsseanser startar kl.14.00. (Obs ny starttid).
Inträdesavgifter: Se längst ner på denna sida.
Fika ingår i inträdesavgiften.

Seanserna äger rum i Tempelriddarordens lokaler, Kammakargatan 56, Stockholm
Portarna öppnar 45 minuter innan programstart.
Inträdesavgift om inget annat anges:
150:- för gäster. 100:- för medlemmar 50: -/för samtliga vid elevseanser.
Det går inte att nå Sällskapet Sanningssökarna via något av Tempelriddarordens telefonnummer!