Välkommen


till Spiritualistiska Sällskapet Sanningssökarna - Sveriges i bruk äldsta spiritualistiska förening som bildades 1904.
Sällskapet har sitt säte i Stockholm - Det är en idéell förening som anordnar storseanser, föredrag samt vad som på programmet övrigt anges.

Du behöver inte vara medlem för att komma till oss, du är alltid lika välkommen, men givetvis kan du bli medlem om du önskar.
Tilläggas bör att vi har satt en åldersgräns vid 18 år för att närvara vid Sällskapets seanser.

Gällande privatsittningar: Välkommen in på sidan "Privatsittningar"- där finner du namn och tfn till medium för kontakt.

Gällande medial utveckling/mediumutveckling: Kursverksamhet:
Välkommen in på sidan "Medial utveckling/mediumutveckling Kursverksamhet" - för vidare information.


Vi som ansvarar för Sällskapets verksamhet hoppas att säsongens program ska berika våra besökare med Ljus, Värme och Glädje!